Wat is Classificatie

Systeembeheerder Aalsmeer

Inleiding

Dank u voor uw bezoek! Dit artikel is bedoeld om je inzicht te geven in Classificatie en taggen van Dingen, om dingen die je online vindt te kunnen beschrijven en identificeren.

Zie Classificatie als een vastgehouden syntaxis voor een groep woorden, atag is een woord waaraan een ander woord is toegevoegd (een tag). Het gebruik van tags wordt ook wel meta-tagging genoemd, evenals het Semantisch Web, dat de basis vormt voor het World Wide Web. De eerste indeling van webinhoud werd ontwikkeld door spiegels, die werdenPopulaire media afkortingen, afkortingen en kanaalnamen, aanvankelijk gebruikt voor

Websites worden infohasestudio’s genoemd. Concepten uit het directory-programma worden automatisch toegepast op een zoekmachine, zodat wanneer de gebruiker een zoekopdracht geeft, de zoekmachine antwoordt met de juiste gegevens.

De NSFW (Not Safe ForWork) classificatie is gericht op websites waarop iets van abmenselijk gedrag te zien is. De optie die u selecteert geeft u een lijst van woorden die de computer niet mag behandelen, hetzij met betrekking tot een persoon of object (informatie) of locatie ( Gevaar).

Er zijn mensen die menen dat onze kinderen door het uploaden van video’s en foto’s naar het internet het gevaar lopen op een manier te discussiëren over seks, liefde en het huwelijk die romantische relaties een slechte naam bezorgt.

Ik zie al voor me hoe deDLFIC, het Vrijheid Verdedigings Comité, weer opduikt. Natuurlijk heeft de regering geen tolerantie voor diegenen die een poging durven te doen om hun geest vrij te laten. Vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste dingen die zij vrezen.

Het lijkt niet te laat om een verandering te maken. Maar, in het geval van de Dreamcast, zou het wel eens te laat kunnen zijn en heeft de regering het gewicht op de schouders om Tip te beperken wat wij doen en zolang wij de lijn niet overschrijden, kunnen zij doen wat zij willen. We kunnen alleen maar hopen dat we in hun ogen een verschil maken, maar hoe krijgen we ze zover dat ze überhaupt naar ons luisteren?

“We zijn niet dom, Nintendo! “De eigenaar van de site valt de technologie aan met woorden als “BSOD” en e-mails en likes. “Haal de levende adem weer onder ons, alsjeblieft!”

Het spijt me, maar dit moet gezegd worden. Technologie is niet slecht. Technologie is gebaseerd op het creëren van gemak en het vergemakkelijken van ons leven. Als wegen die naar een bestemming leiden zo worden aangelegd dat auto’s zo snel mogelijk van de ene plaats naar de andere kunnen rijden, zullen mensen die wegen nemen. Waarom? Ze zullen altijd sneller naar het beloofde land willen gaan.

Het is dan ook logisch dat wanneer aan de gemeenschap een plan op lange termijn wordt voorgelegd en de bedrijven daarbij worden betrokken, iedereen zal opstaan en het aanvaarden. Zelfs diegenen die de mond vol hebben van vrijheid zullen niet voor vrijheid opkomen.

Hoe zit het met eerlijkheid? We weten allemaal dat door de levende geboorte van de technologie de dingen nu veranderen en dat de mensen er steeds afhankelijker van worden. Ik ga bijvoorbeeld naar de kruidenier om mijn rekening te controleren en de kassière belt aan de telefoon. Ik hou er niet van om met contant geld te betalen, dus steek ik mijn kredietkaart in de machine en zeg “ais le cheque sulphur”. De machine heeft een reeks maatregelen genomen om te valideren dat ik werkelijk een betalende klant ben.

Helaas is een kredietkaartmaatschappij aansprakelijk voor misbruik van haar macht.

Er zijn twee wetten van rechten die we moeten erkennen:

Ten eerste. Het recht van ieder individu om met rust gelaten te worden in zijn keuze van technologie.

En ten tweede. Het recht om gerespecteerd te worden omdat we recht hebben op privacy in ons leven.

Het is niet onze bedoeling om zonder bewuste toestemming informatie naar wie dan ook te sturen. Wij respecteren ook de privacy van anderen.

In het bezit zijn van informatie of in een positie verkeren om informatie van een andere persoon te verkrijgen, betekent dat er een zekere inbreuk op diens privacy is.

Levert het verkrijgen van ieders informatie problemen op? Ja, maar hoeveel mensen begrijpen echt welke privacyproblemen er spelen? Hoeveel mensen denken dat het privacyvraagstuk ver van hun bed is en dat het ons gewoon niet kan schelen? Nee. Omdat zij beseffen dat zij een keuze hebben en dat zij, door ervoor te kiezen deze technologie te gebruiken, invloed kunnen en zullen uitoefenen op de manier waarop anderen zichzelf zien – vooral als zij het gevoel hebben dat anderen al hun bewegingen of beslissingen in de gaten houden. We weten allemaal dat iedereen iedereen kan bespioneren. Laten we ook niet vergeten dat veel kinderen en adolescenten het internet gebruiken juist omdat ze niet te maken hebben met lichaamsbeelden. Ze kunnen surfen en afbeeldingen vinden van alles wat ze maar willen. Toch vertelt onze samenleving hen dat dit niet oké is en dat het ongepast is dat zij dergelijke beelden gebruiken. Als de ouders van deze kinderen de waarheid wisten, zouden ze misschien hun wenkbrauwen fronsen bij het gebruik van het internet door hun kinderen.

Ik kan me herinneren dat voor het internet, mobiele telefoons als pinnummers waren.

Lees meer:
ICT systeembeheerder
Netwerkbeheerder

Inleiding Dank u voor uw bezoek! Dit artikel is bedoeld om je inzicht te geven in Classificatie en taggen van Dingen, om dingen die je online vindt te kunnen beschrijven en identificeren. Zie Classificatie als een vastgehouden syntaxis voor een groep woorden, atag is een woord waaraan een ander woord is toegevoegd (een tag). Het…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.