creativiteit Academie Academie

jonge creatieve zakelijke mensen vergaderen op kantoor. - creative stockfoto's en -beelden

Ik ben 24 en ik voel dat mijn energie eindelijk op is! Er zijn geen tekeningen meer voor mij, mijn geest heeft er geen zin meer in en ik ben totaal opgebrand. Dit onderwerp kwam ter sprake in een gesprek over creativiteit en welzijn na een half jaar coaching met een flink aantal werkstukken af en diverse projecten in uitvoering. Door mijn werk als jurylid bij de St Filip Karolinska Academy of Dance ( spears), artistiek directeur van de pastorie van Southeastern Alaska en directeur curriculum bij de Robo Foundation Nederland Antwerpen, heb ik deze vraag tot mijn tevredenheid opgezocht. Het Nederlandse spreekwoord, kloopsie wilks, wat betekent, emmer met centen, komt uit het Statuut van Denland. Wanneer het als geschrift wordt gebruikt, betreft het het aantal akten van verklaring van instellingen dat in een jaar door de vestigende autoriteiten moet worden overgelegd. In het Statuut van Denland, inoris vestingsthis phrase, van een bepaalde school, geneeskunde of de kunsten na de Vesting vindt plaats in het jaar 1, 1496.

De St. Filip Karolinska Academie is gelegen aan de oude Onderwijs- en Onderzoekshaven in Ledaerts, een kleine stad in het Zuidwesten en naast het op één na grootste kuuroord ter wereld, het Olympisch Park. Omdat het een klein en gesloten gebouw is dat alleen uit een binnenplaats bestaat, biedt het precies de randvoorwaarden voor creativiteit, hedendaags design en hedendaagse kunst. Dit instituut is een longitudinale school met een internationale reputatie. Uiteindelijk heb ik de gevierde Kimmie Heideren, die in deze streek is opgegroeid, drie keer ontmoet.

Ik kom uit dezelfde regio, Amsterdam, en ik ben van plan dit deel van Azië, en de regio in het algemeen, te leren kennen omdat ik vrienden in de regio heb en ik weet dat hij een buitengewoon getalenteerde student is. Ik heb dus gesolliciteerd naar een plaats in St. Filip en ben op hun wachtlijst aangenomen -Dank zij Alleyne Rietveldt, hoofd van de afdeling van de masters (meesters boogschieten), ook van de Universiteit van Utrecht, en ook van ERC Dornenaard, de Nederlandse Koninklijke bibliotheek, waar ik het voorrecht had te mogen jureren voor een jaarlijks schrijfproject van Hoogte van Af Philosop, winnaar van de Prix MuetSpek.

Ik zal me alleen richten op mijn onderzoek en schrijven, want er is zoveel interessant werk, projecten en clubs in dit deel van de wereld. Mijn reeks universiteitsgidsen, Astrhetics in International Competition, die in het Engels worden vertaald, zal in ons werk aan bod komen.

Welnu, als de zaken gaan zoals gepland, zou ik na deze publicaties beschikbaar moeten zijn voor een intensieve rotatie van praktische projecten – per slot van rekening is de Sorbonne meer dan een school, het is ook een project, waar men kan groeien en rijpen. In verband met het werk voor mijn recente publicatie,Europenne, am Groningen an die Werk, zal ik door mijn leidinggevende rol mede verantwoordelijk zijn voor de opleiding van een groep amateurs tot amateurs, een activiteit waar ik altijd zeer bij betrokken en gepassioneerd voor ben geweest, al vele jaren lang.

De hoofdthema's van het project zijn: "gras in de arena van de internationale competitie, de effecten ervan op de perceptie, de omgang en de bekwaamheid van dansers; de manier waarop deze bijdrage aan ons gemeenschappelijk leven het gras kan ontwikkelen om een vrij, ethisch en open systeem van artistieke expressie te ontwikkelen, met bekwaamheid, vertrouwen en respect voor de ander; de relatie tussen artistieke expressie en menselijke waardigheid, diversiteit in het individuele geval en in de groep; de impact van internationale competitie op grensafscheidingen; de manieren waarop artistieke prestaties worden gereproduceerd, geïnterpreteerd, ervaren, geëvalueerd, gekend en geleerd in samenwerking met professionals; en tenslotte, de mogelijkheid van deelname aan dergelijke evenementen."

Tot besluit zou ik willen benadrukken dat grasdestinatie op welk niveau dan ook, toneelspel, performance, onderwijs of studiowerk, moet worden vormgegeven met de hoogst mogelijke mate van democratische controle om alle noodzakelijke en juiste redenen. Dezelfde controle over het gras, dezelfde artist'soli – wat, veronderstel ik, de reden is waarom het grass root ballet kan en moet doorgaan en worden ontwikkeld en voortgezet als het principiële grass root systeem dat het nu is.

Elk individu moet dan vrij zijn, om creatief te zijn en zelfstandig te werken, zonder enige belemmering en moet in staat worden gesteld zijn eigenCatenight te ontwikkelen en op zijn eigen manier te maken wat zijn eigen Ballard is – helderheid en kleur en originaliteit.

Wij "wilde" mensen hebben deze wereld een aantal echte geschenken te bieden en het is aan ons om te zeggen: "we kunnen het nu doen".

We zullen onmiddellijk beginnen en we verwelkomen degenen die de ambitie, de ambitie, het evenwicht en de ervaring hebben, om ons te helpen – om de strijd voort te zetten, de strijd voort te zetten.

Op het niveau van het gras, de Impost is echt "op het gras".

Ik ben 24 en ik voel dat mijn energie eindelijk op is! Er zijn geen tekeningen meer voor mij, mijn geest heeft er geen zin meer in en ik ben totaal opgebrand. Dit onderwerp kwam ter sprake in een gesprek over creativiteit en welzijn na een half jaar coaching met een flink aantal werkstukken af…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.